Privacy

1. Privacy

1.1.
Berichten die door jou aan andere leden worden verstuurd, en chatsessies tussen jou en een andere lid, worden door ons als privé behandeld. Wij behouden ons het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen zoals omschreven in artikel 9 lid 2 en 3 van de algemene voorwaarden.

1.2.
Opgave van persoonlijke gegevens is vrijwillig. De informatie die je opgeeft zal worden gebruikt voor het bestuderen van bezoekersverkeer. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd etc.Bestudering van deze informatie stelt ons in staat Durfjijmetmij steeds meer aan jouw wensen aan te passen.

1.3.
E-mailverkeer tussen jou en Durfjijmetmij verloopt via je eigen e-mailadres.

1.4.
Je e-mailadres wordt door ons zonder je uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden bekendgemaakt. Bang voor ongewenste post (spam) hoef je dus niet te zijn!

1.5.
Bij gebruik van Durfjijmetmij kan door middel van zogenaamde cookies informatie over je gebruik van de website worden verzameld. Cookies zijn kleine stukjes bestandjes die een website op uw computer achterlaat. Cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te analyseren, om de website te optimaliseren en om meer gerichte informatie op de website te zetten. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

1.6.
Bij het in stand houden van de website zijn een aantal medewerkers bevoegd om inzage te hebben in je persoonlijke gegevens . Deze medewerkers hebben allen geheimhoudingsplicht en krijgen slechts toegang tot onderdelen waar ze mee van doen hebben.  

1.7.
Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door ons van je gegevens kun je je wenden tot Durfjijmetmij via het contactformulier.

1.8.
De door jou verstrekte gegevens (anders dan de gegevens die deel uit maken van je Profiel) worden door Durfjijmetmij zonder je uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derde partijen, tenzij in zeer bijzondere omstandigheden in het kader van een strafrechterlijk onderzoek. 

1.9.
Durfjijmetmij respecteert de privacy van ieder lid en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Durfjijmetmij. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Durfjijmetmij voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Durfjijmetmij spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Durfjijmetmij is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Durfjijmetmij.

1.10.
Durfjijmetmij behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.
 

E-mailadres 
Wachtwoord 
Onthouden
Wachtwoord vergeten?